ZDARMA DOPRAVA | -10% na první nákup HELLO10

Vrácení zboží

Přeješ si vrátit zboží zdarma ve 14 denní lhutě?
 • Prosím zkontrolujte, jestli Vaše zboží splňuje podmínky pro vrácení viz obchodní podmínky
 • Vyplňte a vytiskněte formulář níže. PEČLIVĚ vyplňte číslo účtu!
 • Do balíčku vložte kopii faktury nebo fakturu a vyplněný formulář pro vrácení zboží
 • Pošlete nám e-mail na info@lesgoodies.com, že chcete vrátit nebo vyměnit zboží. Pošleme Vám identifikační kod nebo štítek pro zdarma vrácení
 • Vrácení peněz proběhne do 14 dnů od převzetí zásilky od dopravce na Váš účet

 

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

Adresa pro vrácení zboží a reklamace:
Les Goodies s.r.o.
Patrycja Szusciková
Šumavská 15
Praha 120 00

Pro více informací ohledně Vašeho vrácení zboží nebo reklamace nás prosím kontaktujte na info@lesgoodies.com

Reklamace 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACE

Jak postupovat při reklamaci zboží?
Ze všeho nejdříve je nutné si přečíst reklamační řád, ve kterém jsou uvedená veškerá práva a povinnosti jak prodávajícího, tak kupujícího.

Reklamační řád:

  • Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.
  • Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
  • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.
  • V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.
  • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
  • Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.
  • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
  • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Les Goodies s.r.o. provozující e-shop www.lesgoodies.com je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).
  • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.
  • Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Les Goodies s.r.o., Patrycja Szusciková, Šumavská 15, 120 00 Praha 2, Česká Republika .


Postup při reklamaci zboží:

 • Reklamované zboží očistěte (viz bod č. 8 v reklamačním řádu).
 • Očištěné reklamované zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození. Pro tento případ je nejvhodnější krabice. K botám přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační list, který je ke stažení ZDE.
 • Reklamované zboží odešlete Českou poštou na adresu: Les Goodies s.r.o. Patrycja Szusciková, Šumavská 15, 120 00 Praha 2, Česká Republika 


V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! V tomto případě nebude převzato!

Jakmile nám reklamované zboží dorazí, začíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace (případně po dohodě lhůta delší). O všech zásadních aspektech reklamace, jakými je např. zaslání distributorovi na posouzení či vyřízení reklamace, budete opět informován/a prostřednictvím e-mailu či telefonicky. 

Adresa pro vrácení zboží a reklamace:
Les Goodies s.r.o.
Patrycja Szusciková
Šumavská 15
Praha 120 00

Pro více informací ohledně vrácení Vašeho zboží nebo reklamace nás prosím kontaktujte na info@lesgoodies.com

 

Mezinárodní vrácení a reklamace zboží (kromě Slovenska)

Pro vrácení nebo reklamaci zboží ze zahraničí ( Francie, Německo, Rakousko, Luxembursko, Nizozemsko) nám prosím napište na info@lesgoodies.com. Rádi vám pomůžeme s postupem vrácení zboží. 

FORMULÁŘV PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ